www.staffanstorpsslaktforskare.se

Att söka sina rötter !

Bland vänner, och i gemenskap.


Staffanstorps släktforskarförening bildades 1983, och ingår som en av de Skånska släktforskarföreningarna i Skånes Släktforskarförbund.

Verksamhetsområdet är begränsat till Staffanstorps kommun och dess tolv socknar. Föreningen samarbetar med Staffanstorps Hembygdsförening.


Allmänna möten arrangeras 6-7 gånger årligen, förlagda till S:t Staffans församlingsgård i Staffanstorp.


Det ordnas öppet hus på Staffanstorps bibliotek, där några från Styrelsen ställer upp med individuell information och hjälp att lösa forskningsproblem.

Föreningens syfte är att förmedla kontakt med Kommun, Arkiv och Institutioner, samt att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i släktforskarvärlden.


Föreningen har i dag ca. 155 medlemmar och utger två medlemsblad per år, som ingår i medlemsavgiften.


Föreningens medlemsavgift är f.n. 120kr per år. Familjemedlem 60kr per år.


Föreningens plusgiro 479 26 99-3

Staffanstorpsslaktforskare.se © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use