Släkttavlan


Släkttavlan är Staffanstorps släktforskarförenings medlemstidning som utkommit sedan 1984 med två nummer om året. Sommarnumret utkommer vid midsommar och vinternumret innan jul.


De tio första tidningarna hade Lars-Erik Nilsson som redaktör, de följande trettio hade Åke Kjellqvist som redaktör, han följdes av Bertil Thörn som var redaktör för sexton tidningar, därefter var Jan Ringdahl och Inger Persson redaktör för två tidningar. Platsen är vakant som redaktör, är Du intresserad hör av Dig.


Vi välkomnar artiklar, ideér och tips till följande e-post:


slakttavlan@staffanstorpsslaktforskare.se


OBS E-postlänken går ej att klicka på direkt, utan markera, kopiera och klistra in den i Din e-posthanterare. Detta för att undvika spam.